Stichting Interculturele Participatie en Integratie (SIPI)

SIPI (Stichting voor Interculturele Participatie en Integratie) biedt in diverse stadsdelen Cultuur sensitieve Dagbesteding aan senioren met een migranten achtergrond. Bij deze Amsterdammer is er meestal sprake van verminderde zelfredzaam op (één van) de leefdomeinen tijdsbesteding, sociaal netwerk of maatschappelijke participatie. SIPI richt zich hierbij ook op 55-plussers met een specialisme (bijv. NAH, Dementie etc.). Wij bieden passende activiteiten die aansluiten op de interesses en leefwereld van de deelnemer, waarbij wij rekening houden met hun diversiteit. Zo creëren wij een omgeving waarbij de Amsterdammer zich thuis voelt en zo een prettige en zinvolle tijdsbesteding ervaart. Daarnaast zetten we graag onze expertise in om andere zorgorganisaties te adviseren over cultuursensitief werken.