Stichting de Waterheuvel, in combinatie met De Windroos

Stichting de Waterheuvel

De Waterheuvel is een Amsterdamse stichting die zich bezig houdt met arbeidsrehabilitatie en dagbesteding voor mensen met een psychiatrische achtergrond. De stichting biedt arbeidstrainingen, cursussen, T.E. plekken (betaald werk), diverse activiteiten en de mogelijkheid om sociale contacten op te bouwen.

In combinatie met De Windroos

De Windroos is een herstelproject voor jongeren met psychische/psychiatrische problematiek. Dit herstelproject bestaat uit persoonlijke begeleiding, studie- en loopbaan begeleiding en onderwijs. Zij dienen allen als doel de jongere te helpen met re-integreren in de samenleving.

Het aanbod van de Windroos bestaat uit een combinatie van educatieve, sociale en persoonsgebonden activiteiten. De deelnemer volgt een traject naar keuze en werkt hier, op eigen niveau en tempo, aan. Naast deze trajecten vinden er verscheidene activiteiten/workshops plaats die een beroep doen op de competenties ‘leren leren’ of te ‘leren leven’. Het gehele aanbod beoogt de deelnemer de volgende zaken te leren:

– Opbouwen van structuur, leer- en werkritme;

– Vergroten van zelfvertrouwen;

– Ontwikkelen van capaciteiten en talenten;

– Terugnemen eigen regie;

– Maken van toekomstplannen.