Madeliefje Thuiszorg

Dagbesteding bij Madeliefje is bedoeld voor cliënten met een verstandelijke beperking, zintuiglijke beperking, lichamelijke beperking en/of psychische beperking die lichte of matige beperkingen hebben op het terrein van:

  • Sociale zelfredzaamheid;
  • Bewegen en verplaatsen/fysieke zelfredzaamheid;
  • Psychisch functioneren;
  • Geheugen en de oriëntatie – (probleem)gedrag.

Als de Amsterdammer behoefte heeft aan contact met anderen, als hij ondersteuning kunt gebruiken bij een dagritme of dagelijkse activiteiten, dan is de Amsterdammer bij ons van harte welkom om samen leuke en interessante activiteiten te ondernemen. Er is extra aandacht voor sfeer, geborgenheid, veiligheid, ritme en regelmaat. Madeliefje richt zich op de doelgroep LVB en aan de ouderen met dementie.