Leger des Heils 50|50 Food

Bij 50|50 Amsterdam ben je welkom zoals je bent. Wij helpen mensen. Mensen met een verhaal. Mensen die meer zijn dan hun ziekte, hun verslaving, hun schulden. Wij geloven in kansen. In tweede kansen. In derde kansen. En in alle kansen daarna. Elk mens doet ertoe. Niemand uitgezonderd.

Samen bouwen we aan een toekomstperspectief. Door te werken krijg je eigenwaarde en vertrouwen. Werk geeft perspectief op een zelfstandig bestaan met eigen inkomen, sociale contacten en het leveren van een bijdrage aan de samenleving. Bij 50|50 sta je in je kracht. Je leert belangrijke vaardigheden zoals samenwerken, verantwoordelijkheid nemen, instructies uitvoeren en afmaken waar je aan begonnen bent.

50|50 is specialist op het gebied van re-integratie. We dragen kennis over, laten mensen een opleiding volgen, geven certificaten uit, creëren een familie en geven een steuntje in de rug waar nodig.