Huis van de Wijk de Meeuw (De Regenboog Groep)

Een Huis van de Wijk is van alle bewoners uit de buurt; een ruimte voor denkers en doeners. Het huis verbindt mensen en instanties die elkaar verder kunnen helpen en zo de leefbaarheid van de wijk stimuleren.

De Regenboog Groep zet zich in voor mensen met sociale problemen, voor dak- en thuislozen, verslaafden en voor mensen met psychiatrische klachten. De organisatie zorgt vanuit de inloophuizen voor opvang, hulpverlening, zinvolle dagbesteding en werk. Met behulp van buddy`s en maatjes voorkomen we isolement en ondersteunen wij een actieve deelname aan de maatschappij. Bezoekers en deelnemers krijgen een actieve rol binnen de organisatie.