Centrum de Brouwerij

Als onderdeel van MoleMann Mental Health, dat specialistische GGZ-behandelingen uitvoert, streeft Centrum de Brouwerij naar het verbeteren van psychosezorg door psychiatrische zorg te combineren met herstelondersteunende activiteiten. Naast het voeren van gesprekken en verstrekken van medicatie richten we ons ook op het talent en de mogelijkheden van de cliënten, of leden, zoals we cliënten vanuit onze gemeenschapsgedachte noemen. In dit proces spelen vrijwilligers, familieleden, naasten en de leden zelf een grote rol. Deze vorm van zorg voor de ander reikt dus verder dan het primaire contact met behandelaars. Met deze geïntegreerde behandeling wordt een essentieel verschil gemaakt ten opzichte van bestaande methodieken, waarin de medische behandeling en de herstelinitiatieven gescheiden van elkaar functioneren. Wij zien dat sociaal contact en in beweging komen, de weg is naar herstel voor onze leden. Ieder mens is een sociaal wezen en kan zich bij uitstek persoonlijk ontwikkelen in contact met andere mensen. Persoonlijke ontwikkeling is synoniem aan herstel van een psychiatrische kwetsbaarheid. Met herstel bedoelen we dat iemand ondanks zijn aandoening een leven leidt dat voldoening geeft. In onze optiek is het noodzakelijk om vanuit een beschermde gemeenschap vaardigheden op te doen en zelfvertrouwen op te bouwen. Daarna worden er langzaam stappen gezet richting de maatschappij. Deze verschillende fasen en daarbij behorende behoeften van mensen met een psychische kwetsbaarheid vragen om samenhang in ons dagbestedingsaanbod.