Amsterdams Ontmoetingscentrum de Pijp (Combiwel)

In het Amsterdams Ontmoetingscentrum De Pijp wordt ondersteuning geboden aan mensen met dementie én hun verzorgers. Dat doen ze met een dagprogramma en activiteiten. Daarmee zorgen ze ervoor dat er aansluiting blijft met de samenleving, dat er aandacht is voor het geheugen en dat de situatie stabiel blijft. De mantelzorger, het familielid of de partner krijgt weer wat tijd voor zichzelf en kan er terecht voor informatie en advies.